E-learning

Ostatnia aktualizacja: 30.3.2020, 21:58

Szanowni Państwo,

z powodu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji powołał Zespół ds. e-learningu w składzie:

  • dr Aleksander Bauknecht - kierownik

  • mgr Paweł Sobotko

  • dr Michał Kurzyński

  • dr  Martyna Seroka

  • mgr Michał Gornowicz

  • mgr Anna Jankowska

Prosimy Studentów o poprawne skonfigurowanie poczty uniwersyteckiej oraz odbieranie na bieżąco korespondencji wysyłanej za pośrednictwem USOS - dla wielu pracowników jest to jedyna droga kontaktu z Państwem.

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość https://tinyurl.com/qo3424v

 

Zarządzenie JM Rektora UWM w Olsztynie z 26 marca 2020 r. http://bip.uwm.edu.pl/node/7243

 

Komunikat nr 5/2020 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie z 30 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych zdalnie https://tinyurl.com/rod9bcu

 

Karta zdalnej ewidencji czasu pracy do pobrania -  https://tinyurl.com/tzpbqhw (dr inż. Marek Ogryzek)

 

Poza przetestowaniem różnych możliwości prowadzenia zajęć na Wydziale, aby kontynuować proces dydaktyczny bez konieczności bezpośredniego kontaktu wykładowców ze studentami, członkowie Zespołu przygotowali instrukcje dotyczące korzystania z platform: 

 

USOS Mail - https://tinyurl.com/wevehyh

 

ClickMeeting:

1) https://tinyurl.com/rl3348s(Zespół ds. e-learningu)

2) https://knowledge.clickmeeting.com/pl/video (angielski lektor, polskie napisy)

 

MS Teams:

1) https://tinyurl.com/sn5xzh3(Zespół ds. e-learningu)

2) https://tinyurl.com/tgao8dq (Zespół ds. e-learningu, wersja uproszczona)

3) https://tinyurl.com/r7lojsx (RCI)

 

Studenci programu Erasmus muszą mieć założone konta w domenie uwm.edu.pl, aby móc korzystać z MS Teams i zostać podpięci do systemu. Anglojęzyczna instrukcja w przygotowaniu.

 

Moodle:

1) https://tinyurl.com/qrkyqdd (RCI) 

2) https://tinyurl.com/tmctz4c (Zespół ds. e-learningu, wideo- i/lub audioprezentacja)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z zajęć przeprowadzonych przez mgr. Pawła Sobotko za pośrednictwem platformy ClickMeeting, która uzyskała najwyższą ocenę zespołu https://tinyurl.com/vf3cjgu

Za pośrednictwem newslettera Pracownicy Wydziału zostali zaproszeni do zadawania pytań dot. korzystania z e-learningu oraz sugestii odnośnie instrukcji.

Odpowiedzi na pytania znajdą Państwo pod adresem: https://tinyurl.com/vg5ztwr

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/QbJeDrjNT2CdrEKh9(przeszkolilismy już 66   pracowników i doktorantów)