ISSN 1644-0412

 

Kwartalnik Studia Prawnoustrojowe to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o profilu prawnym wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Adres:

Studia Prawnoustrojowe

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

e-mail: redakcja.wpia@uwm.edu.pl

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie  Copernicus (Index Copernicus = 79,28) i BazHum - CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, gromadzącej angielskie streszczenia publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

Czasopismo Studia Prawnoustrojowe zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach – jest umieszczone na liście B i za publikację  przyznawanych jest 70 punktów.