Zmiany w planie BLD1, BLD1F, BLD1A

BLD1
Informują, że studenci I Roku Bezpieczeństwa wewnętrznego muszą zrealizować dwa fakultety w semestrze zimowym. W związku z powyższym wszyscy studenci muszą uczęszczać na zajęcia fakultatywne zgodnie z rozkładem zajęć, tj. według poniższego schematu:
1. Nowoczesne technologie śledcze – poniedziałek ( co tydzień) godz. 15.00 – 16.30 Aula Błękitna,
2. Systemy penitencjarne na świecie – czwartek 2 tydz. godz. 13.15 -  14.45 i 15.00 – 16.30
 
W związku z obowiązkiem realizacji doplanowanych zajęć fakultatywnych dokonuje się przesunięć zajęć w n/w grupach:
BLD1F – zajęcia z dr E. Zgajewską –Rytelewską zamiast w czwartek 2 tyg. w godz. 15.00 – 16.30 będą realizowane w poniedziałki 1 tyg. w godz. 16.45 – 18.15 w sali 4 CK.
BLD1A – zajęcia z dr hab. D. Lis-Staranowicz przeniesione zostały z godz. 15.00 – 16.30 na 16.45 – 18.15 do sali 3 CK