Zmiana terminu seminarium - dr Maciej Rzewuski

Termin seminarium u dr. M. Rzewuskiego z dnia 11 maja zostaje przesunięty na dzień 10 maja 2017 r., godz. 15.00, s. 13 w CK. Zmiana ma charakter jednorazowy, a wynika z uczestnictwa promotora w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w dniu 11 maja 2017 r.