Zajęcia z prof. W. Pływaczewskim 16.11.17 III rok Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zajęcia z prof. W. Pływaczewskim w dniu 16.11.17 o godz 11.30-13.00 przeniesione zostają do Auli Teatralnej CH