Zajęcia z Prawa umów handlowych - studia niestacjonarne

Zajęcia z Prawa umów handlowych - studia niestacjonarne z dr S. Łazarewicz 10.12.2017 odbędą się zgodnie z planem.