Zajęcia z dr M. Mariańskim w dniu 24.04.2017

Z uwagi udział dr M. Mariańskiego w  Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego 2017 r. pt. "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", Gdynia-Karlskrona-Kopenhaga w dniach 21-24.04.2017  zajęcia z dnia 24.04.2017 zostaną  przeprowadzone  w formie zastępstwa bądź odwołanie i odpracowanie  wg. następującego harmonogramu :

1. Prawo rynku finansowego - ćwiczenia- 9.45-11.15 - sala nr 1 OB. –

zastępstwo przeprowadzi Pani mgr Anna Skolimowska

2. Prawo prywatne międzynarodowe -11.30-13.00 – ćwiczenia gr. I - sala nr 3 OB.

- zajęcia zostaną odwołane , a następnie odpracowane w dniu 08.05.2017 o godz. 18.30 w Sali nr 2 CK

3. Prawo prywatne międzynarodowe - 13.15-14.45 - gr. H - sala nr 04 INK

- zajęcia zostaną odwołane , a następnie odpracowane dniu 22.05.2017 o godz. 8.00. w Sali nr 2 CK