Uwaga III rok Prawa - studia stacjonarne

Ze względu na finał konkursu z prawa wyznaniowego w dniu 08.01.2018 r. wykład dla III PJ z prawa wyznaniowego odbędzie się w auli karmazynowej CK.

Zaliczenia z ćwiczeń z prawa wyznaniowego dla grup z 1 tygodnia (poniedziałek - 08.01.2018 godz. 9.45-13.00 oraz wtorek - 09.01.2018 godz. 9.45-13.00) odbędą się w sali 313 CH. Proszę wchodzić pojedynczo w ramach swoich grup ćwiczeniowych - dot. grupy A, D, G, H.