Uwaga I rok Bezpieczeństwa Wewn. Dzienne

Nastąpiła zmiana sal dydaktycznych w niektórych grupach u Pani dr Martyny Seroki: 
 
grupa F - sala 2 OB
grupa G - sala 101 OB
grupa E - sala 4 OB

grupa D - sala 2 OB