Seminarium prof. UWM dr hab. Mieczysław Różańskiego

Seminarium prof. UWM dr hab. Mieczysław Różańskiego odbędzie się w piątek 10.11. 2017 o godz. 15 w s. 7 INK (dziekanat).