Odwołane zajęcia - mgr A. Just

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Logika prawnicza z mgr A. Just na kierunku Administracja, tryb niestacjonarny, gr. A- 8:00 - 9.30 oraz gr. B 13:15 - 14.45 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.