Odrobienie zajęć z Prawa farmaceutycznego - dr S. Łazarewicz


Odrobienie zajęć z Prawa farmaceutycznego z 6 kwietnia br. dla gr. X2 IV PJD odbędzie się 11 maja br. o godz. 15.00-16.30 s. 10 CK.