Odpracowanie zajęć z dr Martyna Seroką

Zajęcia odwołane w dniu 19 stycznia odbędą się w następującym porządku:
 
BLD3 C "Samorząd..." - colloquium ustne godz. 11.00 pok. 106 OB, 24 I (środa)
BLD1 F "Aparat..." -  colloquium ustne godz. 13.15 pok. 106 OB, 24 I (środa)
 
BLD1E  "Aparat..." -  colloquium ustne godz. 13.15 pok. 106 OB, 25 I (czwartek)
BLD1G "Aparat..." -  colloquium ustne godz. 16.30 pok. 106 OB, 25 I (czwartek)