Zjazdy

Studia obywają się w trybie zjazdów weekendowych. Zwykle do zrealizowania programu studiów wystarcza 10-11 zjazdów.

Harmonogram jest ustalany z uwzględnieniem przerw świątecznych długich weekendów i ferii świątecznych.

Zajęcia odbywają się zwykle w godzinach 9:00 - 17:30

Na potrzeby zajęć Uczelnia udostępnia jedną z nowoczesnych sal wykładowych, wyposażoną w multimedia i klimatyzację.