WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownicy organów administracji państwowej, w tym m.in. Urzędu Zamówień Publicznych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, doświadczeni praktycy i trenerzy. Wśród nich znajdują się:

  • Bogdan Artymowicz; Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był członkiem Krajowej Izby Odwoławczej, natomiast w okresie 2014-2016 był Wiceprezesem Prokuratorii Generalnej
  • Iwona Bendorf-Bundorf; radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w latach 1995-2004 arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, od 1999 roku członek Głównej Komisji Orzekajścej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy MF, stały współpracownik Najwyższej Izby Kontroli
  • Robert Jaroszewski; radca prawny; specjalizuje się m.in. w prawie zamówień publicznych, w szczególności w umowach o udzielenie zamówienia publicznego, doświadczony praktyk, ceniony wykładowca, współautor bloga poświęconego zamówieniom publicznym
  • Artur Kowalski; radca generalny Urzędu Zamówień Publicznych (Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej), specjalizuje się w unijnym prawie zamówień publicznych, autor publikacji z tego zakresu
  • Maciej Lubiszewski; doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk zamówień publicznych, od 2003 r. współorganizator Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych odpowiedzialny m.in. za program kształcenia, od 2014 r. Kierownik tych Studiów; współautor bloga poświęconego zamówieniom publicznym
  • Sylwia Łazarewicz; doktor nauk prawnych, radca prawny; pracownik Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (Katedra Prawa Gospodarczego); specjalistka z zakresu umów o roboty budowlane, ceniony wykładowca
  • Małgorzata Stręciwilk; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, do lutego 2016 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej, redaktor serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze”, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, współpracuje ze Studiami Podyplomowymi od 2003 r.