REKRUTACJA

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie podania wraz z kwestionariuszem osobowym, dyplomem ukończenia studiów wyższych, kopią dowodu osobistego i zdjęciem.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

październik/listopad

WYMAGANE DOKUMENTY

  • studia podyplomowe zostały objęte systemem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), więc pierwszym krokiem powinno być zarejestrowanie się i zapisanie na studia poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK): https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/osoby.php?op=insert
  • po przejściu przez proces rejestracji należy wydrukować podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez IRK, które wraz z niżej wymienionymi załącznikami należy złożyć (osobiście lub pocztą) w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • fotografia 35mm x 45 mm podpisana na odwrocie
  • podanie o rozłozenie na raty (pobierz plikpodanie o rozlozenie na raty)

Dokumenty należy przesłać na adres:

Kancelaria Wydziału Prawa i Administracji
Al. Warszawska 98
10-702 Olsztyn
pok. 11W razie pytań prosimy o kontakt:

dr Maciej Lubiszewski
KIEROWNIK
tel. kom.601-481-117
m.lubiszewski@uwm.edu.pl

mgr Zoryna Szmalc
SEKRETARZ
tel. 89 524-64-31
zoryna.szmalc@wp.pl