OPŁATA

Opłata za studia (tj. za dwa semestry) wynosi 3.200 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie lub cztery dogodne raty (bez dodatkowych kosztów)

Terminy płatności (za całość lub poszczególnych rat) określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a Uczestnikiem Studiów.

Konto studiów podyplomowych

Bank Handlowy w Warszawie

29 1030 1218 0000 0000 9113 2052

Dowód wpłaty (całej opłaty lub pierwszej raty) należy dostarczyć na pierwszy, inauguracyjny zjazd.

Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym Słuchacze wnoszą opłatę za wydanie świadectwa ukończenia Studiów w wysokości 30 zł.