Uchwały Rady Wydziału - 2017

 

 

Numer

Data podjęcia

w sprawie:

1/2017/D

10.02.2017

Utworzenia kursu Szkoły Prawa Włoskiego

2/2017/D

10.02.2017

Utworzenia kursu Szkoły Prawa Niemieckiego

3/2017/D

10.02.2017

Nowych zasad podziału środków na badania naukowe służących rozwojowi młodych naukowców

3A/2017/D

10.02.2017

Zatwierdzenie zmian w programach kształcenia na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne

4/2017/D

10.03.2017

Zatwierdzenia tematów prac magisterskich i dyplomowych

5/2017/D

10.03.2017

Uchylenie uchwały nr 1/2017/D

6/2017/D

10.03.2017

Uchylenie uchwały nr 2/2017/D

7/2017/D

10.03.2017

Uruchomienie II edycji kursu Szkoły Prawa Włoskiego

8/2017/D

10.03.2017

Uruchomienie II edycji kursu Szkoły Prawa Niemieckiego

9/2017/D

10.03.2017

Zasad i trybu przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

10/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawo medyczne

11/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawne aspekty inwestycji budowlanych

12/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Mediacje i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

13/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska

14/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie oferty kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na rok akad. 2018/2019  rok

15/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie zasad rekrutacji na I rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji na rok akad. 2018/2019  rok

16/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie limitów przyjęć na rok akad. 2017/2018

17/2017/D

7.04.2017

Zmiana programu na studiach podyplomowych Administracja elektroniczna

18/2017/D

7.04.2017

Rozszerzenie współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

19/2017/D

5.05.2017

Zatwierdzenie zmian w programie studiów doktoranckich

20/2017/D

5.05.2017

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie rok akad. 2017/2018

21/2017/D

30.06.2017

Utworzenie kursu Szkoły Prawa Hiszpańskiego

22/2017/D

30.06.2017

Zatwierdzenie zmian w programie studiów podyplomowych prawo pracy

23/2017/D

30.06.2017

Nawiązanie współpracy z The Peoples’ Friendship University of Russia

24/2017/D

30.06.2017

Nawiązanie współpracy Sumy National Agrarian University (SNAU) Ukraina

25/2017/D

15.09.2017

Upoważnienie doktorów do prowadzenia wykładów

26/2017/D

6.10.2017

w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym

27/2017/D

6.10.2017

Upoważnienie doktorów do prowadzenia seminariów dyplomowych

28/2017/D

6.10.2017

Zasady Procesu dyplomowania