Uchwały Rady Wydziału - 2017

 

 

Numer

Data podjęcia

w sprawie:

1/2017/D

10.02.2017

Utworzenia kursu Szkoły Prawa Włoskiego

2/2017/D

10.02.2017

Utworzenia kursu Szkoły Prawa Niemieckiego

3/2017/D

10.02.2017

Nowych zasad podziału środków na badania naukowe służących rozwojowi młodych naukowców

3A/2017/D

10.02.2017

Zatwierdzenie zmian w programach kształcenia na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne

4/2017/D

10.03.2017

Zatwierdzenia tematów prac magisterskich i dyplomowych

5/2017/D

10.03.2017

Uchylenie uchwały nr 1/2017/D

6/2017/D

10.03.2017

Uchylenie uchwały nr 2/2017/D

7/2017/D

10.03.2017

Uruchomienie II edycji kursu Szkoły Prawa Włoskiego

8/2017/D

10.03.2017

Uruchomienie II edycji kursu Szkoły Prawa Niemieckiego

9/2017/D

10.03.2017

Zasad i trybu przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

10/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawo medyczne

11/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawne aspekty inwestycji budowlanych

12/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Mediacje i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

13/2017/D

7.04.2017

Likwidacja studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska

14/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie oferty kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na rok akad. 2018/2019  rok

15/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie zasad rekrutacji na I rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji na rok akad. 2018/2019  rok

16/2017/D

7.04.2017

Zatwierdzenie limitów przyjęć na rok akad. 2017/2018

17/2017/D

7.04.2017

Zmiana programu na studiach podyplomowych Administracja elektroniczna

18/2017/D

7.04.2017

Rozszerzenie współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

19/2017/D

5.05.2017

Zatwierdzenie zmian w programie studiów doktoranckich

20/2017/D

5.05.2017

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie rok akad. 2017/2018

21/2017/D

30.06.2017

Utworzenie kursu Szkoły Prawa Hiszpańskiego

22/2017/D

30.06.2017

Zatwierdzenie zmian w programie studiów podyplomowych prawo pracy

23/2017/D

30.06.2017

Nawiązanie współpracy z The Peoples’ Friendship University of Russia

24/2017/D

30.06.2017

Nawiązanie współpracy Sumy National Agrarian University (SNAU) Ukraina

25/2017/D

15.09.2017

Upoważnienie doktorów do prowadzenia wykładów

26/2017/D

6.10.2017

w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym

27/2017/D

6.10.2017

Upoważnienie doktorów do prowadzenia seminariów dyplomowych

28/2017/D

6.10.2017

Zasady Procesu dyplomowania

Spis Uchwał B i R rok 2017

Wydział Prawa i Administracji

UWM w Olsztynie

 

Numer Uchwały

Data

W przedmiocie

1/2017/BiR

13.01.2017

Nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr W. Jasińskiemu

2/2017/BiR

13.01.2017

Odmowy nadania stopnia dr hab. Panu dr Markowi Stychowi

3/2017/BiR

13.01.2017

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr P. Lewandowskiego

4/2017/BiR

13.01.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr D. Gawinkowskiego

5/2017/BiR

13.01.2017

Umorzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr P. Błażejczykowi

6/2017/BiR

13.01.2017

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr M. Rzewuskiemu

7/2017/BiR

13.01.2017

Wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr M. Rzewuskiego

8/2017/BiR

10.02.2017

Nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Banach Gutierrez

9/2017/BiR

10.02.2017

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr D. Gawinkowskiego

10/2017/BiR

10.02.2017

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. P. Bogackiemu

11/2017/BiR

10.03.2017

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr R. Włodarczyk

12/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr R. Włodarczyk

13/2017/BiR

10.03.2017

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr M. Sitek

14/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr M. Sitek

15/2017/BiR

10.03.2017

Nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr D. Bierecki

16/2017/BiR

10.03.2017

Nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr M. Sawickiej

17/2017/BiR

10.03.2017

Nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr R. Kapkowskiemu

18/2017/BiR

10.03.2017

Odmowy nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr M. Dubis

19/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr M. Baranowskiej

20/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr J. Plis

21/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr P. Siejki Wieczerzyckiej

22/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr M. Baranowskiej

23/2017/BiR

10.03.2017

Wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym  dr P. Piszczka

24/2017/BiR

7.04.2017

Procedura w przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

25/2017/BiR

7.04.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Piotra Mierzwy

26/2017/BiR

7.04.2017

Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr agaty Opalskiej

27/2017/BiR

7.04.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Agaty Opalskiej

28/2017/BiR

7.04.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Jana Plisa

29/2017/BiR

7.04.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Piotra Bogackiego

30/2017/BiR

7.04.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Martyny Seroki

31/2017/BiR

5.05.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Dawidowi Gawinkowskiego

32/2017/BiR

5.05.2017

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr S. Kursa

33/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr S. Kursa

34/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr M. Krzywkowskiej

35/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Piotry Mierzwy

36/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Agaty Opalskiej

37/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Piotry Bogackiego

38/2017/BiR

5.05.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Martyny Seroki

39/2017/BiR

1.06.2017

Nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr Jakubowi Ziętemu

40/2017/BiR

1.06.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Paulinie Siejce Wieczerzyckiej

41/2017/BiR

1.06.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w otwartym przewodzie doktorskim mgr Monice Krzywkowskiej

42/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mg. Pawłowi Kołodziejskiemu

43/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Sławomirowi Głuszek

44/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Kilińskiej-Pękacz

45/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anecie Kamińskiej-Nawrot

46/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beacie Speichert-Zalewskiej

47/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewie Pachura

48/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Jóźwickiemu

49/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Karwowskiej

50/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Klepczyńskiemu

51/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Klaudiuszowi Tchórzewskiemu

52/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Smereczyńskiemu

53/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Kardaszowi

54/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Annie Skolimowskiej

55/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Aszkiełowiczowi

56/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Młynarczykowi

57/2017/BiR

1.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Mariannie Dalka-Noga

58/2017/BiR

1.06.2017

Umorzenie postępowania habilitacyjnego dr B. Kurzępie

59/2017/BiR

1.06.2017

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Bareła

60/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr M. Rzewuski

61/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr R. Włodarczyk

62/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora mgr M. Baranowskiej

63/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora mgr A. Opalskiej

64/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora mgr. J. Plisowi

65/2017/BiR

30.06.2017

Wyznaczenie recenzenta w otwartym przewodzie doktorskim mgr M. Bareła

66/2017/BiR

30.06.2017

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr P. Piszczkowi (odmowa)

67/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Wieczorek

68/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Kopciowi

69/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karolowi Hermanowskiemu

70/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Wiolecie Sokół

71/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewie Kubas

72/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Sebastianowi Witczakowi

73/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Adamowi Sygitowi

74/2017/BiR

30.06.2017

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim oraz zamiana tematu dysertacji mgr N. Wąsik

75/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marcie Stelmaszyńskiej

76/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Wojciechowi Lachowiczowi

77/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pawłowi Klonowskiemu

78/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Adriannie Tymienieckiej

79/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Żanecie Kostyk

80/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Hećmanowi

81/2017/BiR

30.06.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Carlos Queta

82/2017/BiR

15.09.2017

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Magdalenie Sitek

83/2017/BiR

15.09.2017

Nadanie stopnia doktora nauk prawnych mgr Martynie Seroka

84/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr A. Kilińskiej-Pękacz

85/2017/BiR

15.09.2017

Powołanie koopromotora w przewodzie doktorskim mgr Carlosowi Queta

86/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Carlosowi Queta

87/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych mgr Natalii Wąsik

88/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych mgr Monice Bareła

89/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego mgr. Pawłowi Śmiałkowi

90/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr.  Dawidowi Stadniczeńko

91/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego mgr Joannie Wojciechowskiej

92/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr Henrykowi Filipiak

93/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr Małgorzacie Kędzierskiej

94/2017/BiR

15.09.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz koopromotora mgr Pablo An Chang Ping Ibarra

95/2017/BiR

15.09.2017

W sprawie wniesienia poprawek w Załączniku do Uchwały Nr 128 Senatu UWM z dnia 25 kwietnia 2017r

96/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr Pablo An Chang Ping Ibarra

97/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych mgr Carlosowi Queta

98/2017/BiR

15.09.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych mgr Pablo An Chang Ping Ibarra

99/2017/BiR

6.10.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Piotrowi Bogackiemu

100/2017/BiR

6.10.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Monice Krzywkowskiej

101/2017/BiR

6.10.2017

Nadanie stopnia doktora mgr P. Mierzwie

102/2017/BiR

6.10.2017

Nadanie stopnia dr hab. Dr Sławomirowi Kursie

103/2017/BiR

6.10.2017

Opinia o odwołaniu do CK dr Piotr Piszczek 2 strona 3 strona 4 strony 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona  9 strona 10 strona 

104/2017/BiR

6.10.2017

Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych mgr A. Kilińskiej-Pękacz

105/2017/BiR

6.10.2017

Nostryfikacja dyplomu habilitacyjnego dr doc. Łukasz Kozera

106/2017/BiR

17.11.2017

Nadanie stopnia doktora z wyróżnieniem mgr N. Wąsik

107/2017/BiR

17.11.2017

Wyznaczenie recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym dr doc. Ł. Kozery

108/2017/BiR

17.11.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr M. Łęski

109/2017/BiR

17.11.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Michał Dubiel

110/2017/BiR

17.11.2017

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Adam Sarnecki

111/2017/BiR

15.12.2017

Nadania stopnia dr hab. J. Unterschultz 2 strona

112/2017/BiR

15.12.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Pablo An Ping Chang Ibarra

113/2017/BiR

15.12.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Carlos Queta

114/2017/BiR

15.12.2017

Nadanie stopnia doktora mgr Monika Bareła