Uchwały Rady Wydziału - 2016

 

Numer

Data podjęcia

w sprawie:

1/2016/D

22 stycznia 2016 r.

Uchwała w sprawie weryfikowania dorobku naukowego pracowników dydaktyczno-naukowych WPiA w 2016 r.

2/2016/D

19 lutego 2016 r.

Uchwała w sprawie wznowienia szkoły prawa włoskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016

3/2016/D

19 lutego 2016 r.

 w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2 strona

4/2016/D

19 lutego 2016 r.

Regulamin praktyk

 

5/2016/D

18 marzec 2016 r.

Likwidacja studiów podyplomowych 

6/2016/D

18 marca 2016 r.

 Podjecie uchwały w w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium dla obcokrajowca

7/2016/D

15 kwietnia 2016

Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych

8/2016/D

15 kwietnia 2016

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Prawo

9/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

10/2016/D

15  kwietnia 2016r.

w sprawie  przyjęcia efektów kształcenia na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia profil praktyczny

11/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Administracja skarbowa

12/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

W sprawie rozszerzenia współpracy z Moskiewskim  Państwowym Uniwersytetem Prawa im. Оlega Kutafina

13/2016/D

13 maja 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Akademickiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

14/2016/D

13 maja 2016 r.

Uchwała w sprawie  zmian w planach studiów doktoranckich 

15/2016/D

13 maja 2016 r.

Uchwała w sprawie likwidacji Katedry Filozofi

16/2016/D

13 maja 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania studiów podyplomowych „Menadżer Organizacji Pozarządowych. Prawne i organizacyjne aspekty działania w sektorze NGO”.

17/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Weryfikacja efektów kształcenia

18/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Efekty kształcenia

19/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Wydziału Prawa i Administracji                     

20/2016/D

24 czerwca 2016

Wyrażenie opinii w sprawie podpisania porozumienia o współpracy z Universita degli Studi di Bergamo (University of Bergamo), Włochy

21/2016/D

29 września 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy z Vytautas Magnus University (Litwa)

22/2016/D

29 września 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

23/2016/D

7 października 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania protokołu wykonawczego z Uniwersytetem „Aldo Moro” w Bari (Włochy)

24/2016/D

4 listopada 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy zAltai State University, Barnaul (Federacja Rosyjska)

Uchwały BiR rok 2016 Wydział Prawa i Administracji

Numer Uchwały

Data

W przedmiocie

1/2016/BiR

22.01.2016

Umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr M. Chajdzie

2/2016/BiR

22.01.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr J. Kowalskiemu (Uchwała nie została poddana pod głosowanie)

3/2016/BiR

22.01.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr A. Jurewicz

3A/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr A. Jurewicz

4/2016/BiR

22.01.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr M. Stych

4A/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr M. Stych

5/2016/BiR

22.01.2016

Nadania stopnia dr mg E. Kurzępie

6/2016/BiR

22.01.2016

Nadania stopnia dr mg A. Pietrzkiewiczowi

7/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Jedlińska

8/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Konieczny

9/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr R. Rynkuna-Wernera

10/2016/BiR

22.01.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr K. Ziółkowskiej i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

11/2016/BiR

22.01.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr L. Janiszewskiej i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

12/2016/BiR

22.01.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (mgr T. Curzytek)

13/2016/BiR

22.01.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (mgr K. Kleszczewski)

14/2016/BiR

22.01.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr P. Olejnik

15/2016/BiR

19.02.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Pani Dr J. Karaźniewicz

16/2016/BiR

19.02.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr P. Sitkowi

16A/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr P. Sitkowi

17/2016/BiR

19.02.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr J. Dużemu

17A/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Dużemu

18/2016/BiR

19.02.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr A. Kacprzak

18A/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr A. Kacprzak

19/2016/BiR

19.02.2016

Nadania stopnia dr mgr K. Ziółkowskiej

20/2016/BiR

19.02.2016

Nadania stopnia dr mgr L. Janiszewskiej

21/2016/BiR

19.02.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr A. Choromańskiej i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

22/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr P. Hinc

23/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr T. Curzytek

24/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr R. Rynkuna Wernera

25/2016/BiR

19.02.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr P. Olejnika

26/2016/BiR

19.02.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr M. Koniecznego

27/2016/BiR

19.02.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr R. Rynkuna Werner

28/2016/BiR

19.02.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr M. Jedlińskiej

29/2016/BiR

19.02.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (mgr P. Błażejczyk)

30/2016/BiR

19.02.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (D. Gawinkowski)

31/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Kalisz

32/2016/BiR

19.02.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr K. Frąckowiakowi

32A/2016/BiR

19.02.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr K. Frąckowiakowi

33/2016/BiR

18.03.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr M. Pomykała

33A/2016/BiR

18.03.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr M. Pomykała

34/2016/BiR

18.03.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr K. Szczechowicz

34A/2016/BiR

18.03.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr K. Szczechowicz

35/2016/BiR

18.03.2016

Nadania stopnia dr mgr A. Choromańskiej

36/2016/BiR

18.03.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr P. Olejnik i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

37/2016/BiR

18.03.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Brzuzego

38/2016/BiR

18.03.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr P. Hinc

39/2016/BiR

18.03.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr T. Curzytek

40/2016/BiR

18.03.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr A. Kalisz

41/2016/BiR

18.03.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (M. Dubis)

42/2016/BiR

18.03.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr M. Goc

43/2016/BiR

18.03.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr P. Piszczkowi

44/2016/BiR

18.03.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr P. Piszczkowi

45/2016/BiR

18.03.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr D. Wąsikowi

46/2016/BiR

18.03.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr D. Wąsik

47/2016/BiR

15.04.2016

Umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr K. Pachnik

48/2016/BiR

15.04.2016

Nadania stopnia dr mgr P. Olejnik

49/2016/BiR

15.04.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr M. Jedlińskiej i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

50/2016/BiR

15.04.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr P. Hinc i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

51/2016/BiR

15.04.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Pieńkowskiej

52/2016/BiR

15.04.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (mgr B. Ruszała)

53/2016/BiR

15.04.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr A. Kalisz i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

54/2016/BiR

15.04.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr A. Brzuzy

55/2016/BiR

15.04.2016

Powołanie Zespołu opracowującego wnioski w postępowanie o nadanie tytułu

56/2016/BiR

15.04.2016

Wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Wiesławowi Pływaczewskiemu w dziedzinie nauk prawnych

57/2016/BiR

15.04.2016

Wyznaczeniu 10 kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego dr hab. W. Pływaczewski

58/2016/BiR

13.05.2016

Nadania stopnia dr M. Jedlińskiej

59/2016/BiR

13.05.2016

Nadania stopnia dr Patrycji Hinc

60/2016/BiR

13.05.2016

Nadania stopnia dr A. Kalisz

61/2016/BiR

13.05.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr R. Rynkuna Wernera i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

62/2016/BiR

13.05.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr M. Konicznego i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

63/2016/BiR

13.05.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr T. Curzytek i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

64/2016/BiR

13.05.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr S. Łazarewicz

65/2016/BiR

13.05.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr W. Gontarskiemu

65A/2016/BiR

13.05.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr W. Gontarskiemu

66/2016/BiR

13.05.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim M. Pieńkowskiej

67/2016/BiR

13.05.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (mgr I. Bembas)

68/2016/BiR

13.05.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr J. Banach-Gutierrez

68A/2016/BiR

13.05.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Banach-Gutierrez

69/2016/BiR

13.05.2016

Nadanie stopnia doktora Habilitowanego Pani dr K. Juszce

70/2016/BiR

13.05.2016

Odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego panu dr Jerzemu Kowalskiemu

71/2016/BiR

13.05.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (mgr A. Gawlińskiego)

72/2016/BiR

13.05.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (mgr I. Sołodova)

73/2016/BiR

13.05.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (I. Bembas)

74/2016/BiR

10.06.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr S. Łazarewicz

75/2016/BiR

10.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (M. Janicz)

76/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (R. Kapkowski)

77/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (D. Bierecki)

78/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (A. Bińczyk)

79/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (P. Kędziora)

80/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (M. Bareła)

81/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (M. Baranowska)

82/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (N. Wąsik)

83/2016/BiR

24.06.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (P. Mierzwa)

84/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Gawlińskiego

85/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr I. Sołodova

86/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Bendorfa-Bundorfa

87/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Janicz

88/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr I. Bembasa

89/2016/BiR

24.06.2016

Zmiany uchwały nr 80/2013/BiR oraz w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Sawisckiej

90/2016/BiR

24.06.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr M. Pieńkowskiej i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

91/2016/BiR

24.06.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr A. Brzuzego  i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

92/2016/BiR

24.06.2016

Przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr S. Łazarewicz i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony

93/2016/BiR

24.06.2016

Nadania stopnia doktora mgr M. Koniecznemu

94/2016/BiR

24.06.2016

Nadania stopnia doktora mgr R. Rynkunowi Werner

95/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Szczechowicz

96/2016/BiR

24.06.2016

Umorzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. P. Sitek

97/2016/BiR

24.06.2016

Odmowy nadania stopnia doktora mgr T. Curzytek

98/2016/BiR

24.06.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr J. Ziętemu

98A/2016/BiR

24.06.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Zięty

99/2016/BiR

29.09.2016

Nadania stopnia doktora mgr M. Pieńkowskiej

100/2016/BiR

29.09.2016

Nadania stopnia doktora mgr S. Łazarewicz

101/2016/BiR

29.09.2016

Nadania stopnia doktora mgr A. Brzuzy

102/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim I. Sołodova

103/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim A. Gawlińskiego

104/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim I. Bembasa

105/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim M. Sawickiej

106/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim A. Szczechowicz

107/2016/BiR

29.09.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim M. Bendorfa-Bundorfa

108/2016/BiR

29.09.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Dubis

109/2016/BiR

29.09.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr D. Bireckiego

110/2016/BiR

29.09.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr R. Kapkowskiego

111/2016/BiR

29.09.2016

Zmiany uchwały nr 76/2016/BiR z dnia 10.10.2016 w sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim M. Janicz

112/2016/BiR

29.09.2016

Opinii o odwołaniu mgr T. Curzytek od uchwały nr 97/2016/BiR w sprawie odmowy nadania stopnia doktora

Opinia RW do uchwały 1 strona i 2 strona

113/2016/BiR

29.09.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr A. Jurewicz

114/2016/BiR

29.09.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr K. Szczechowicz

115/2016/BiR

29.09.2016

Zatwierdzenia procedury przewodów doktorskich na WPiA

116/2016/BiR

29.09.2016

Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Wiesławowi Pływaczewskiemu tytułu naukowego profesora

117/2016/BiR

7.10.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr A. Kacprzak

118/2016/BiR

7.10.2016

Odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr K. Pawelcowi

2 strona uchwały

119/2016/BiR

7.10.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim M. Janicz

120/2016/BiR

7.10.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim M. Dubis

121/2016/BiR

7.10.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim D. Bierckiego

122/2016/BiR

7.10.2016

Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim R. Kapkowskiego

123/2016/BiR

7.10.2016

Umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. K. Frąckowiakowi

124/2016/BiR

7.10.2016

Umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. D. Wąsikowi

125/2016/BiR

4.11.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Panu dr B. Kurzępie

125A/2016/BiR

4.11.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr JB. Kurzępy

126/2016/BiR

4.11.2016

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr J. Unterschultz

126A/2016/BiR

4.11.2016

Wyznaczenie 3 członków komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Unterschultz

127/2016/BiR

4.11.2016

Nadania stopnia doktora Habilitowanego Panu dr P. Prusinowskiemu

128/2016/BiR

4.11.2016

Wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora (P. Lewandowskiemu)

129/2016/BiR

4.11.2016

Zmiany uchwały nr 19/20112/BiR z dnia 10.02.2012 w przedmiocie powołania promotora w przewodzie doktorskim P. Żywuckiego

130/2016/BiR

4.11.2016

Zmiany uchwały nr 78/20112/BiR z dnia 15.06.2012 w przedmiocie powołania promotora w przewodzie doktorskim D. Charkiewicz

131/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr A. Oplaska

132/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr M. Janicz

133/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr A. Szczechowicz

134/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr I. Bembas

135/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr I. Sołodov

136/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr A. Gawliński

137/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora mgr M. Bendorf-Bundorf

138/2016/BiR

2.12.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskimmgr P. Lewandowskiego

139/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr G. Korsan

140/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr A. Brzeziński

141/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr M. Paszkowski

142/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr J. Bromski

143/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr Jerzemu Dużemu

144/2016/BiR

2.12.2016

Nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Marcie Pomykale

145/2016/BiR

2.12.2016

Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr P. Siejki-Wieczerzyckiej

146/2016/BiR

2.12.2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr W. Knitterowi