Uchwały Rady Wydziału - 2016

Numer

Data podjęcia

w sprawie:

1/2016/D

22 stycznia 2016 r.

Uchwała w sprawie polskiej bibliografia narodowej

2/2016/D

19 lutego 2016 r.

Uchwała w sprawie wznowienia szkoły prawa włoskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016

3/2016/D

19 lutego 2016 r.

 w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

4/2016/D

19 lutego 2016 r.

Regulamin praktyk

 

5/2016/D

18 marzec 2016 r.

Likwidacja studiów podyplomowych 

6/2016/D

18 marca 2016 r.

 Podjecie uchwały w w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium dla obcokrajowca

7/2016/D

15 kwietnia 2016

Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych

8/2016/D

15 kwietnia 2016

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Prawo

9/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

10/2016/D

15  kwietnia 2016r.

w sprawie  przyjęcia efektów kształcenia na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia profil praktyczny

11/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

sprawie zmiany programu studiów na kierunku Administracja skarbowa

12/2016/D

15 kwietnia 2016 r.

W sprawie rozszerzenia współpracy z Moskiewskim  Państwowym Uniwersytetem Prawa im. Оlega Kutafina

13/2016/D

13 maja 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Akademickiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

14/2016/D

13 maja 2016 r.

Uchwała w sprawie  zmian w planach studiów doktoranckich 

15/2016/D

13 maja 2016 r.

Uchwała w sprawie likwidacji Katedry Filozofi

16/2016/D

13 maja 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania studiów podyplomowych „Menadżer Organizacji Pozarządowych. Prawne i organizacyjne aspekty działania w sektorze NGO”.

17/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Weryfikacja efektów kształcenia

18/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Efekty kształcenia

19/2016/D

10 czerwca 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Wydziału Prawa i Administracji                     

20/2016/D

24 czerwca 2016

Wyrażenie opinii w sprawie podpisania porozumienia o współpracy z Universita degli Studi di Bergamo (University of Bergamo), Włochy

21/2016/D

29 września 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy z Vytautas Magnus University (Litwa)

22/2016/D

29 września 2016 r.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

23/2016/D

7 października 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania protokołu wykonawczego z Uniwersytetem „Aldo Moro” w Bari (Włochy)

24/2016/D

4 listopada 2016 r.

Podjęcia uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy zAltai State University, Barnaul (Federacja Rosyjska)