Uchwały Rady Wydziału - 2015

Numer

Data podjęcia

W sprawie

1/2015/D

23 stycznia 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nawiązania współpracy z St. John’s University School of Law, Nowy Jork, USA

 

2/2015/D

23 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nawiązania współpracy z
Biełgorodskij, Gasudarstwiennyj, Nacjonalnyj, Isledowatielskij  
Uniwersitet w Biełgorodzie

 

3/2015/D

20 lutego 2015 r.  

w sprawie ustanowienia Konkursu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM o „indeksy” na trzech kierunkach studiów

 

4/2015/D

20 marca 2015 r. 

w sprawie zasad rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim  2016

 

5/2015/D

20 marca 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i zmiany programu studiów na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia, specjalność Administracja i Cyfryzacja 

6/2015/D

20 marca 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia, specjalność Kontrola administracji

 

7/2015/D

20 marca 2015 r.

w sprawie zmiany i zatwierdzenia programu studiów na kierunku administracja, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalność Administracja skarbowa

 

8/2015/D

20 marca 2015 r.  

w sprawie: powołania, zatwierdzenia programu i efektów kształcenia na studiach podyplomowych „Administracja elektroniczna”

9/2015/D

17 kwietnia 2015 r. 

podział środków na badania statutowe w 2015 r.

 

10/2015/D

17 kwietnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie komisji do spraw kontroli zarządczej

 

11/2015/D

17 kwietnia 2015 r.

Wyrażenie opinii w sprawie nawiązania współpracy z Regionalnym Instytutem Administracji Publicznej w Odessie (Ukraina)

 

12/2015/D

17 kwietnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego programu kształcenia na Prawie studia stacjonarne i niestacjonarne  - Administracja I –go stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne;
      -Administracja II – go stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne;
      -Administracja II- go stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne specjalność       kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym;
      - Bezpieczeństwo wewnętrzne  I – go stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne;
      - Bezpieczeństwo wewnętrzne II –go stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne

 

13/2015/D

15 maja 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tematów prac licencjackich i magisterskich

 

14/2015/D

29 maja 2015 r.

w sprawie wniosku o utworzenie
studiów doktoranckich w zakresie prawa

 

15/2015/D

29 maja 2015 r.

w sprawie zaopiniowania kandydatury kierownika studiów doktoranckich

 

16/2015/D

29 maja 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok
stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa w 2015 r.

 

17/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym (Rosja) poprzez podpisanie aneksu pozwalającego na wymianę studentów z tą jednostką.

 

 

18/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia współpracy z Państwowym Uniwersytetem IVANE JAVAKHISHVILI w Tbilisi (Gruzja) poprzez podpisanie aneksu pozwalającego na wymianę studentów z tą jednostką.

19/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie seminariów magisterskich.

 

20/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia programu studiów „Administracja elektroniczna”

 

 

 

21/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia specjalności Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym na Kierunku Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim.

 

22/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia specjalności Prawo europejskie na Kierunku Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie w języku angielskim.

 

23/2015/D

26 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia dziekana do ustalania drogą decyzji wydziałowego zespołu ds. postępowania habilitacyjnego

24/2015/D

25 września 2015

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie doktorów do prowadzenia wykładów i seminariów

25/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany formy studiów  na kierunek PRAWO studia jednolite magisterskie

26/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany formy studiów  na kierunek Administracja  studia stacjonarne

27/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany formy studiów  na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne  studia stacjonarne

28/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie

29/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek Administracja   studia stacjonarne pierwszego stopnia  

30/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne  studia stacjonarne pierwszego stopnia

31/2015/D

25 września 2015 r.

     Uchwała w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie

32/2015/D

25 września 2015 r.

     Uchwała w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek Administracja studia stacjonarne pierwszego stopnia

33/2015/D

25 września 2015 r.

     Uchwała w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia stacjonarne pierwszego stopnia

34/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku Prawo

35/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia

36/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia pierwszego stopnia

37/2015/D

25 września 2015 r.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad podziału funduszu motywacyjnego i przyznawania dodatku motywacyjnego na lata 2017-2018

38/2015/D

25 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego czasopisma Wydziału

39/2015/D

25 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji o uznanie dr. hab. M. Karpiuka, prof. UWM do minimum kadrowego

40/2015/D

25 września 2015 r.

Zaopiniowanie studentów do przyznania Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

41/2015/D

13 listopada 2015 r.

w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o zaliczenie samodzielnych pracowników naukowych WPiA do minimum kadrowego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 

42/2015/D

11 grudnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji o uznanie dr. hab. Ireneusza Sołtyszewskiego do minimum kadrowego

43/2015/D

11 grudnia 2015 r.

Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie przez CK uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie