Uchwały Rady Wydziału - 2014

Numer

Data podjęcia

W sprawie

1/2014/D

24 stycznia 2014 r.

w sprawie minimalnych wymagań – w formie punktowej, związanych z procesem oceniania pracowników WPiA UWM   

2/2014/D

24 stycznia 2014 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja specjalność Prawo podatkowe i rachunkowość

 

3/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

zmiany programowe na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

4/2014/D

24 stycznia 2014 r.

przyjęcia w drodze przeniesienia z innej szkoły wyższej (uczelni)

na kierunek PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie

5/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

przeniesienia z innego kierunku na kierunek PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

6/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

Zmiana formy studiów na kierunku PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

7/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

wyrażenie opinii w przedmiocie nawiązania współpracy z  Uniwersytetem Aldo Moro w Bari

8/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

wyrażenie opinii w przedmiocie nawiązania współpracy z  Moskiewską Państwową Akademią Prawa im. О.Kutafina (Moscow State Law Academy named O.E. Kutafin)

 

9/2014/D

24 stycznia 2014 r.  

wyrażenie opinii w przedmiocie rozszerzenia współpracy z rozszerzenia współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym (Ukraina)

 

10/2014/D

21 lutego 2014 r.

program studiów na kierunku administracja, studia magisterskie uzupełniające, specjalność prawo podatkowe i prawo o rachunkowości

 

11/2014/D

21 marca 2014 r.

   uchwała w sprawie zmiany zasad rekrutacji na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne  – studia drugiego stopnia

 

12/2014/D

21 marca  2014 r.

uchwała w sprawie zasad podziału środków na badania naukowe - działalność statutową

 

13/2014/D

21 marca 2014 r

uchwała w sprawie zasad podziału środków na badania naukowe służących rozwojowi młodych naukowców

 

14/2014/D

21 marca 2014 r.

uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozpatrzenia wniosków dotyczących ubiegania się o środki na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców

 

15/2014/D

21 marca 2014 r.

powołanie Zespołu ds. Badań Statutowych

16/2014/D

4 kwietnia 2014 r.

zmiana w programie studiów na Kierunku Administracja

 

17/2014/D

16 maj 2014

w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o zaliczenie prof. dr. hab. Piotra Majera do minimum kadrowego uprawniającego do doktoryzowania w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 

18/2014/D

16 maj 2014

w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez dr hab. inż. Edwarda Kłodzińskiego, prof. UWM

 

19/2014/D

16 maj 2014

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Katedry Cyfryzacji w Katedrę Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa

 

20/2014/D

27 czerwca 2014

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji programowej na kierunku Administracja

 

21/2014/D

27 czerwca 2014

uchwała w sprawie uzupełnienia osobowego Komisji programowej na kierunku Prawo

 

22/2014/D

27 czerwca 2014

wystąpienia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa

 

23/2014/D

12 września 2014

wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany nazwy Katedry Historii Państwa i Prawa w Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-prawnych

 

24/2014/D

12 września 2014

wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany nazwy Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Państwa w Katedrę Filozofii i Polityki Prawa

 

25/2014/D

12 września 2014

wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany nazwy Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego w Katedrę Powszechnej
Historii Państwa i Prawa i Prawa Rzymskiego

 

26/2014/D

12 września 2014

uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Brunona Hołysta, zatrudnionemu w Uniwersytecie Łódzkim

 

27/2014/D

12 września 2014

wyrażenie stanowiska w przedmiocie zainicjowania zmian trybu wyboru organów Uniwersytetu i osób pełniących inne funkcje z wyboru

 

28/2014/D

30 września 2014

 

 

likwidacja studiów podyplomowych

29/2014/D

30 września 2014

upoważnienie adiunktów do prowadzenia wykładów i ćwiczeń

30/2014/D

30 września 2014

Podjęcie uchwały w sprawie systemu weryfikacji i potwierdzania efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia

 

31/2014/D

30 września 2014

w sprawie zmiany formy studiów
 na kierunek  PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

32/2014/D

30 września 2014

w sprawie zmiany kierunku studiów
 na kierunek  ADMINISTRACJA  studia niestacjonarne

 

34/2014/D

30 września 2014

zmiany kierunku studiów
 na kierunek  PRAWO studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 

35/2014/D

30 września 2014

zmiany kierunku studiów
 na kierunek  ADMINISTRACJA  studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

36/2014/D

30 września 2014

zmiany kierunku studiów
 na kierunek  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  studia stacjonarne

 

37/2014/D

30 września 2014

w sprawie przyjęcia z innej uczelni
 na kierunek  PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

38/2014/D

30 września 2014 r.

w sprawie zmiany kierunku studiów
 na kierunek  ADMINISTRACJA  studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

39/2014/D

30 września 2014 r.

w sprawie zmiany kierunku studiów
 na kierunek  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  studia stacjonarne pierwszego stopnia

40/2014/D

30 września 2014 r.

w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku PRAWO

41/2014/D

30 września 2014 r.

w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku ADMINISTRACJA,  studia I stopnia

 

42/2014/D

30 września 2014 r.

w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE,  studia I stopnia

 

43/2014/D

14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10/2014/D z 21 lutego 2014 r. oraz w sprawie utworzenia specjalności studiów na kierunku administracja, studia stacjonarne i studia niestacjonarne – II stopnia, specjalność: Administracja skarbowa

 

44/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przedłożenia umowy o współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 

45/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przedłożenia umowy o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym (Ukraina)

 

46/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku „Administracja i Cyfryzacja”:

47/2014/D

12 grudnia 2014 r.

sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Katedry Historii Państwa i Prawa i Prawa Rzymskiego na Katedrę Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej

48/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Programowej na kierunku Prawo

49/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Programowej na kierunku Administracja

 

50/2014/D

12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu praktyk na kierunku Prawo