Uchwały Rady Wydziału

 • Uchwała Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zasad realizacji procesu dyplomowania na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany programu studiów / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany zmiany formy studiów na kierunek PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany formy studiów na kierunek ADMINISTRACJA studia stacjonarne / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany formy studiów na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek ADMINISTRACJA studia stacjonarne / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany kierunku studiów na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek ADMINISTRACJA studia stacjonarne / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia z innej uczelni na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne  / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku PRAWO / pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku ADMINISTRACJA, studia I stopnia/ pobierz
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przedmiotów sekwencyjnych na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia I stopnia/ pobierz