Rada Wydziału

I. REGULAMIN RADY WYDZIAŁU

II. SKŁAD RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W KADENCJI 2016-2020

Przewodniczący
 
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 
Prodziekani
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM – Prodziekan ds. Rozwoju i Kontaktów z Zagranicą
dr hab. Justyna Karaźniewicz - Prodziekan ds. Dydaktyki
dr Robert Dziembowski - Prodziekan ds. Studenckich
 
Samodzielni pracownicy naukowi
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
prof. dr hab. Piotr Majer
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski
prof. dr hab. Dariusz Szpoper
ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler 
dr hab. Joanna Banach-Gutierrez
dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
dr hab. Piotr Bogdalski, prof. UWM
dr hab. Piotr Chlebowicz
dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM
dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
dr hab. Aldona Jurewicz
dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM
dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM
dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM
dr hab. Bogumił Pahl
dr hab. Przemysław Palka, prof. UWM
dr hab. Piotr Prusinowski
dr hab. Maciej Rzewuski
dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
dr hab. Denis Sołodow, prof. UWM
dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM
dr hab. Jarosław Szczechowicz
dr hab. Krystyna Szczechowicz
dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM
dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
dr hab. Jakub Zięty
dr hab. Elżbieta Żywucka-Kozłowska
  
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Stanisław Bułajewski
dr Maciej Duda
dr Marcin Kazimierczuk
dr Szymon Kisiel
dr Monika Kotowska
dr Olga Łachacz
dr Michał Mariański
dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
dr Marta Romańczuk-Grącka
 
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Piotr Seredocha
mgr Piotr Wasilewski
mgr Sebastian Witczak
 
Przedstawiciele studentów
Paweł Aptowicz
Aneta Babińska
Arkadiusz Berg
Agnieszka Dumowska
Adrianna Gajewska
Aleksandra Lagiera
Sylwia Piotrowska
Blażej Szumała
Agata Żuczkowska
mgr Agata Opalska
 
Przedstawiciele związków zawodowych 
dr Agnieszka Kowalska
dr Marcin Kowalczyk