Nasze sukcesy

  • POZYTYWNA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

W wyniku oceny instytucjonalnej przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną w maju 2012 r. Wydział Prawa i Administracji uzyskał ocenę pozytywną.

Uchwała nr 445/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  • Miejsce naszego Wydziału w rankingach z 2016 roku

V Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolita” 2016

W tegorocznej ankiecie wzięło udział łącznie 25 uczelni (publicznych i niepublicznych). Nasz Wydział uplasował się ostatecznie na 12 miejscu. Należy wskazać, że w parametrze: „jakość kształcenia” – najistotniejszym z punktu widzenia obecnych i przyszłych studentów, zajęliśmy 8 miejsce, wyprzedzając na przykład Wydziały Prawa w: Katowicach, Toruniu, Opolu, Szczecinie, Lublinie (KUL) czy Warszawie (UKSW). Jeżeli chodzi o „współpracę z zagranicą” z kolei, to wypadliśmy na 9 miejscu, będąc przed Wydziałami Prawa w Gdańsku czy Lublinie (UMCS). W ramach „potencjału naukowego” zaś, analizując „rozwój kadry” otrzymaliśmy 2 punkty, co daje nam w szeregu szkół publicznych 9 miejsce.

 

Ranking kierunków studiów: prawo „Perspektywy” 2016

W ankiecie wzięły udział łącznie 33 uczelnie (publiczne i niepubliczne). Tym razem zajęliśmy 18 miejsce (w zeszłym roku byliśmy dopiero na 24 miejscu). W kontekście działalności naukowej, biorąc pod uwagę przy ocenach jedną z ważniejszych pozycji naukowych, to jest: „cytowalność” dorobku pracowników, jesteśmy ex aequona 6 miejscu, zaś „h-index” ex aequona 9 miejscu

 

Bez wątpienia jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednakże dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników oraz studentów naszego Wydziału, wciąż stajemy się lepsi. Nieustanny rozwój Wydziału Prawa i Administracji UWM daje nam szansę na znalezienie się w ścisłej czołówce kolejnych rankingów. Do tego sukcesu, brakuje już nam naprawdę niewiele.