Komisje

 1. dr hab. Aldona Jurewicz – przewodniczący
 2. dr Monika Ziniewicz
 3. dr Justyna Krzywkowska
 4. dr Adam Świętoń
 5. dr Marek Salamonowicz
 6. dr Ewa Lewandowska
 7. dr Krystyna Ziółkowska
 8. dr Szymon Kisiel
 9. dr Maciej Duda
 10. dr Małgorzata Augustyniak
 11. dr Paweł Błażejczyk
 12. mgr Paulina Paleń
 1. dr hab. Justyna Karaźniewicz – przewodniczący
 2. dr Paweł Polaczuk
 3. dr Katarzyna Jaworska
 4. dr Joanna Juchniewicz
 5. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
 6. dr Justyna Krzywkowska
 7. dr Martyna Seroka
 8. mgr Katarzyna Humińska
 9. Wojciech Chomik
 1. dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Michał Pietkiewicz
 3. dr Janusz Orłowski
 4. dr Kamila Naumowicz
 5. dr Michał Mariański
 6. dr Marcin Glicz
 7. dr Adrianna Szczechowicz
 8. Gabriel Karpiński
 1. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 3. dr hab. Adam Bieranowski
 4. dr Krystyna Szczechowicz
 5. dr Robert Dziembowski
 6. dr Agnieszka Kowalska - przedstawiciel związków zawodowych
 1. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 3. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 4. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
 5. dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
 6. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 7. dr hab. Denis Sołodow, prof. UWM
 8. dr Agnieszka Kowalska - przedstawiciel związków zawodowych
 9. Angelika Deptuła
 1. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 3. prof. dr hab. Piotr Majer
 4. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 5. dr hab. Bogumił Pahl
 6. dr Justyna Krzywkowska
 7. mgr Zoryna Szmalc
 8. mgr Iwona Wodzińska
 9. mgr Katarzyna Humińska
 1. dr hab. Justyna Karaźniewicz – przewodniczący
 2. dr Robert Dziembowski
 3. dr Marcin Adamczyk
 4. dr Sebastian Bentkowski
 5. dr Piotr Prusinowski
 6. dr Olga Łachacz – pełnomocnik ds. programu MOST
 7. dr Monika Kotowska
 8. dr Maciej Duda – opiekun praktyk zawodowych
 9. dr Sylwia Łazarewicz – opiekun praktyk zawodowych
 1. dr hab. Mieczysław Różański - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 3. dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 4. prof. dr hab. Piotr Majer
 5. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 6. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 7. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 8. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 9. dr Marta Kopacz
 10. dr Joanna Juchniewicz
 11. mgr Katarzyna Humińska
 12. mgr Iwona Wodzińska
 13. Justyna Minkiewicz
 1. dr Katarzyna Jaworska – przewodniczący
 2. dr Tomasz Majer
 3. dr Michał Krzykowski
 4. dr Marcin Kazimierczuk
 5. mgr Anna Jankowska
 6. Angelika Pękała
 1. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Piotr Majer
 3. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 4. dr Maciej Lubiszewski
 5. dr Robert Dziembowski
 6. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 7. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
 8. dr Magda Dziembowska
 9. dr Szymon Kisiel
 10. dr Tomasz Majer
 11. dr Agata Opalska-Kasprzak
 1. dr hab. Aldona Jurewicz - przewodniczący
 2. dr hab. Justyna Karaźniewicz - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
 4. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
 5. dr hab. Krystyna Szczechowicz
 1. Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM - przewodnicząca
 2. Dr Szymon Kisiel
 3. Dr Justyna Krzywkowska
 4. Mgr Anna Jankowska