Komisje

Komisja ds. Badań Naukowych i Statutowych

 1. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – przewodniczący 
 2. dr hab. Bogumił Pahl
 3. dr Justyna Krzywkowska
 4. dr Olga Łachacz
 5. dr Marcin Kowalczyk
 6. dr Mikołaj Tarkowski
 7. dr Wojciech Kasprzak
 8. dr Krystyna Ziółkowska
 9. dr Szymon Kisiel
 10. dr Maciej Duda
 11. dr Monika Ziniewicz
 12. mgr Adrianna Tymieniecka

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Justyna Karaźniewicz – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Piotr Majer
 3. dr Katarzyna Jaworska
 4. dr Joanna Juchniewicz
 5. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
 6. dr Justyna Krzywkowska
 7. dr Martyna Seroka
 8. dr Paweł Polaczuk
 9. mgr Katarzyna Humińska
 10. mgr Sebastian Witczak
 11. Arkadiusz Berg - przedstawiciel studentów

Komisja ds. Kształcenia w Językach Obcych

 1. dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Michał Pietkiewicz
 3. dr Janusz Orłowski
 4. dr Kamila Naumowicz
 5. dr Michał Mariański
 6. dr Marcin Glicz
 7. dr Adrianna Szczechowicz
 8. Marta Dryl

Komisja Konkursowo-Kadrowa

 1. Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 3. dr hab. Adam Bieranowski
 4. dr Krystyna Szczechowicz
 5. dr Robert Dziembowski
 6. dr Agnieszka Kowalska - przedstawiciel związków zawodowych

Komisja ds. Oceniania Pracowników

 1. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - przewodniczący
 2. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 3. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM
 4. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
 5. dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
 6. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 7. dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM
 8. dr Agnieszka Kowalska - przedstawiciel związków zawodowych
 9. Arkadiusz Berg

Komisja ds. Parametryzacji

 1. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Piotr Majer
 3. dr hab. Mieczysłąw Różański, prof. UWM
 4. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 5. dr hab. Bogumił Pahl
 6. dr Justyna Krzywkowska
 7. mgr Zoryna Szmalc
 8. mgr Iwona Wodzińska
 9. mgr Katarzyna Humińska

Komisja ds. Praktyk Zawodowych i Poradni Prawniczych

 1. dr hab. Justyna Karaźniewicz – przewodniczący
 2. dr Robert Dziembowski
 3. dr Marcin Adamczyk
 4. dr Sebastian Bentkowski
 5. dr Piotr Prusinowski
 6. dr Monika Kotowska
 7. dr Maciej Duda – pełnomocnik ds. praktyk
 8. dr Sylwia Łazarewicz – pełnomocnik ds. praktyk

Komisja Programowa

 1. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak- przewodniczący
 2. dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 3. prof. dr hab. Piotr Majer
 4. dr hab. Justyna Karaźniewicz
 5. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 6. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 7. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 8. dr Marta Kopacz
 9. dr Joanna Juchniewicz
 10. mgr Katarzyna Humińska
 11. mgr Iwona Wodzińska
 12. Monika Piekarska

Komisja ds. Promocji i Reklamy WPiA 

 1. dr Katarzyna Jaworska – przewodniczący
 2. dr Tomasz Majer
 3. dr Michał Krzykowski
 4. dr Marcin Kazimierczuk
 5. mgr Anna Jankowska
 6. Arkadiusz Berg

Komisja ds. Wydawnictwa

 1. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Piotr Majer
 3. prof. Ryszard Sztychmiler
 4. prof. dr hab. Grzegorz Białuński
 5. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM
 6. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
 7. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz
 8. dr Jakub Czepek
 9. dr Magda Pieńkowska
 10. dr Szymon Kisiel
 11. dr Tomasz Majer
 12. mgr Agata Opalska

 Komisja Konkursowa ds. środków na badania naukowe dla młodych naukowców

1. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - przewodniczący

2. dr hab. Justyna Karaźniewicz - z-ca przewodniczącego

3. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

4. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

5. dr hab. Krystyna Szczechowicz

Komisja ds. Finansowych

1. Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM - przewodnicząca

2. Dr Szymon Kisiel

3. Dr Justyna Krzywkowska

4. Mgr Anna Jankowska