Zwycięzcy IX edycji konkursu wiedzy z prawa wyznaniowego

W dniu 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się finał IX edycji Konkursu wiedzy z prawa wyznaniowego. Organizatorem konkursu było Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides” oraz Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM. Głównym celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego wśród studentów. Sponsorem nagród głównych na łączną kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych) była Fundacja „Educator” im. Ks. Stanisława Grada z Tomaszowa Mazowieckiego. Do finału przystąpiło 14 studentów studiów stacjonarnych wyłonionych spośród ponad 200 uczestników. Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich finalistów Komisja konkursowa przyznała jednomyślnie następujące miejsca:

I miejsce - Magdalena Świderska
24/24 pkt – nagroda finansowa 300 zł, dyplom, książka

II miejsce - Martyna Dzikowska
23/24 pkt – nagroda finansowa 200 zł, dyplom, książka

III miejsce - Joanna Deputat
22/24 pkt – nagroda finansowa 100 zł, dyplom, książka


Serdecznie gratulujemy!