XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2018

Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac: 16 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 16 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje: https://www.uprp.gov.pl/xvi-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2018/Lead14,824,19598,7,index,pl,text/