XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Szczegółowe informacje https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/edycja-konkursu-w-2018-r/