Wyjazdy dydaktyczne dla pracowników naukowych w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo, 

w związku z rekrutacją na wyjazdy dydaktyczne dla pracowników naukowych w ramach programu Erasmus+, uprzejmie informuję, że wymagane dokumenty;

- Wypełniony elektronicznie i wydrukowany Formularz Aplikacyjny

- Wypełniony i wydrukowany Indywidualny Program Nauczania

- Zaproszenie z instytucji goszczącej (może być w formie e-maila)

należy złożyć do dnia 18 października 2017 r. w pokoju 207 INK (godziny otwarcia biura zostaną wkrótce ogłoszone na stronie wydziałowej) albo w sekretariacie Katedry Prawa Finansowego - pok. 102 INK.

Szczegółowe informacje oraz druki powyższych dokumentów, znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

 

Jednocześnie przypominam, że koordynator wydziałowy dokonuje jedynie oceny formalnej wniosku. Wyjazdy przyznawane są przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.