Warsztaty Jurydyczne

Prodziekan ds. Rozwoju i Kontaktów z Zagranicą

dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

 

serdecznie zaprasza

studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału

w cyklu seminariów naukowych „Warsztaty jurydyczne”,

które odbędą się w dniach 3-7 kwietnia 2017 r.

w Auli Cytrynowej od godz. 16.00

 według następującego harmonogramu:

 

3 kwietnia (poniedziałek) - Warsztaty jurydyczne z prawa pracy

organizator: Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

prowadzący: SSO Rafał Jerka

zapisy: krystyna.holdynska@uwm.edu.pl

 

5 kwietnia (środa) -  Warsztaty jurydyczne z prawa administracyjnego

organizator: Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

prowadzący: WSA Alicja Jaszczak-Sikora

zapisy: warsztatyjurydyczneuwm2017@gmail.com

 

6 kwietnia (czwartek) -  Warsztaty jurydyczne z prawa karnego

organizator: Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

prowadzący:  Prezes Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Przewodnicząca II Wydziału Karnego SSR Marta Banaś-Grabek

zapisy: michal.kurzynski@uwm.edu.pl

 

7 kwietnia (piątek) – Zakończenie cyklu seminariów „Warsztaty jurydyczne”

oraz

Wykład otwarty mec. Piotra Staronia

nt. „Zasady współżycia społecznego jako nadrzędny system wartości

względem norm prawnych w świetle filozofii wartości”


Ilość miejsc jest ograniczona. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w seminarium.