VII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że z dniem 13 lutego 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.


Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. upływa 16 sierpnia 2018 r. 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=53959&p_id=18