V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia"

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UWM (aula cytrynowa, sala 5, sala 10) w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek 2) w godz. 9.00-18.30.

Celem konferencji jest analiza norm prawnych oraz praktyki w zakresie dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w Polsce; analiza problemów, jakie ujawniają się w procesie gromadzenia i przedkładania środków dowodowych w aspekcie ich prawnej dopuszczalności, praktycznej możliwości przeprowadzania oraz ich oceny.

 

Strona internetowa konferencji: http://uwm.edu.pl/e-wpia/konferencja/

Organizatorzy:
Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM
Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UWM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów