V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”

Szanowni Państwo,

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UWM, przy współudziale trzech kół naukowych (Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów) organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) V Ogólnopolską Konferencję Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”.

Celem konferencji jest analiza norm prawnych oraz praktyki w zakresie dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w Polsce zarówno w systemie prawa państwowego, jak i w prawie kanonicznym. Analiza problemów, jakie ujawniają się w procesie gromadzenia i przedkładania środków dowodowych w aspekcie ich prawnej dopuszczalności, praktycznej możliwości przeprowadzania oraz ich oceny. Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 28.02.2018 r. na adres: konferencja2018@wp.pl

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 10.03.2018 r.

Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 31.05.2018 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii online.

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- 100 zł dla studentów i doktorantów i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), e-publikację materiałów.

- 200 zł dla pozostałych osób i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), e-publikację materiałów.

Numer konta konferencji: 83 1030 1986 2700 0000 2488 0115
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nr 24.880.115-500

Koszty dojazdu Prelegent pokrywa we własnym zakresie. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom pisemnie w późniejszym terminie.

Dane kontaktowe:
dr Justyna Krzywkowska - koordynator
tel. +48 784 548 237
konferencja2018@wp.pl
 
 
Obszar załączników