V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.

Szanowni Państwo,
Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM wraz z Archiwum Uniwersyteckim, przy współudziale trzech kół naukowych (Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów, Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” i Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego) zapraszają na Konferencję organizowaną na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) V Ogólnopolską Konferencję Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.
Celem konferencji będzie analiza obecnych norm prawnych oraz ich realizacja w praktyce w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby dziedzictwo kulturowe zachowywane było dla następnych pokoleń.
Zgoda na udział studentów