Uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Profesorowi Emilowi Pływaczewskiemu