Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego zorganizowana pod hasłem „Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa”. Głównymi organizatorami konferencji były: Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedra Prawa Cywilnego. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich – Oddział Polska, Kortowski Przegląd Prawniczy, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Koło Nauk Penalnych „Nemezis”. Patronatem honorowym konferencję objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, zaś patronatem naukowym Naczelna Rada Adwokacka. Dzięki licznym patronom medialnym (Radio Plus Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio UWM FM, web.lex, ArsLege, Prawos.pl, Fundacja Court Watch Polska, Lexoteka, Gazeta Olsztyńska, Gość Niedzielny, studentprawa.pl, e-MarketingPrawniczy.pl, Law Business Quality. Magazyn ludzi sukcesu) zorganizowane przedsięwzięcie naukowe nagłośnione zostało w środkach społecznego przekazu, co przełożyło się na liczbę uczestników. Podczas uroczystego otwarcia konferencji, które moderował ks. prof. Ryszard Sztychmiler, głos w kolejności zabrali: prof. Piotr Krajewski - Kierownik Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM; ks. prof. Mieczysław Różański - Prodziekan ds. nauki; mec. mgr lic. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości; Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Łukasz Stanecki - Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego „Fides”.  Następnie został odczytany przez ks. mgra lic. Marka Paszkowskiego List odKs. Bpa dra hab. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski (pobierz). Obrady konferencji podzielone zostały na 8 sesji. W sumie wygłoszono ponad 70 referatów. Celem konferencji była pomoc w sformułowaniu oceny obowiązującego prawa rodzinnego w różnych systemach prawnych. Problematyka ta jest szczególnie pilna w sytuacji coraz mocniejszego wołania o bardziej prorodzinne prawodawstwo oraz właściwą politykę społeczną, gospodarczą i finansową.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pracownicy, doktoranci i studenci WPiA) oraz innych uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Toruniu). Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji świeckich i kościelnych. Koordynatorem konferencji była dr Justyna Krzywkowska. 

Słowo Sekretarza Generalengo KEP do Uczestników Konferencji