spotkanie pracowników Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Teologii

20 kwietnia br. odbyło się spotkanie pracowników Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Teologii. Spotkanie było poświęcone powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej. Jego celem było przybliżenie studentom założeń nowej organizacji służb celnych, podatkowych i skarbowych. Studentów przywitała pani Beata Sztylc - Zastępca Dyrektora ds. Celno-Granicznych, Kontroli, Cła i Audytu. Pani Dyrektor odniosła się we wprowadzeniu do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej połączonych służb administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej w województwie. Ich szczegółowej analizy dokonała pani Agnieszka Bagińska - Koordynator Spraw Karnych w Referacie Spraw Karnych Skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
Studenci mieli możliwość zapoznania się ze strukturą Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie ustaloną Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 3 marca 2017 r. z perspektywy założeń, kompetencji i obiegu spraw. Dziękujemy za wyjątkowe przyjęcie.