Seminarium naukowe „Aspekt zwierząt na kanwie prawa wykroczeń”

Z A P R O S Z E N I E

 

Studenckie Koło Naukowe

Prawa Wykroczeń

 

serdecznie zaprasza studentów na seminarium naukowe pod

tytułem:

„Aspekt zwierząt na kanwie prawa wykroczeń”

z udziałem

Pani

Anety Żołnowskiej

Sędzi Sądu Rejonowego w Olsztynie

 

Seminarium odbędzie się dnia 27.02.2019 r.

w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie o godzinie 11.30 w sali 10.


Zapisy na seminarium trwają do dnia 22.02.2019 r.

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: sknpwuwm@gmail.com . W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.
Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 


Ogłoszenie o śródrocznym naborze do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wykroczeń

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Studenckim Kole Naukowym

Prawa Wykroczeń.


Nabór do SKNPW odbędzie się dnia 19.02.2019 r. w godzinach 11:00-12:30 w pokoju 212 w Bibliotece UWM.


Prosimy o przygotowanie zwięzłej informacji na temat swoich zainteresowań oraz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych.