Rekrutacja Erasmus +

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020. 
 
Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu USOS.

Rekrutacja trwa do 28.02.2019 roku.

W celu zdobycia szerszych informacji na temat programu, zachęcamy do zapoznania się z ze stroną 
Kryteria jakie powinien spełniać Student by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus  +  to 
znajomość języka, wymaganego przez daną uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacją zawartą w USOSIE), która umożliwi uczestnictwo w zajęciach oraz średnia ocen uzyskana w poprzednim roku 
akademickim: Prawo min. 4,10 i Administracja/Bezpieczeństwo wewnętrzne 4,00

Wszelkie wątpliwości i pytania można zadawać w godzinach otwarcia biura erasmus - każdy wtorek godz. 9.00 - 10.30, oraz mailowo na adres adrianna.szczechowicz@uwm.edu.pl