Olomoucké Právnické Dny


W dniach 18-19 maja br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) odbyła się XI międzynarodowa konferencja naukowa, w której uczestniczyli następujący przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji UWM:
- ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
- dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
- dr Maciej Duda
- dr Szymon Kisiel
- dr Justyna Krzywkowska
- dr Joanna Narodowska
- studentka Milena Staniszewska

Konferencja składała się z sesji plenarnej podczas której wygłoszono 3 referaty oraz 11 sesji specjalistycznych obejmujących różne gałęzie prawa, np. prawa karnego, rodzinnego czy administracyjnego. Wśród uczestników znaleźli się prawnicy z Czech, Polski, Węgier, Słowacji oraz Austrii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. - Dziekan Wydziału Prawa UP. Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez ołomuniecki Wydział Prawa stanowi doskonałą platformę spotkań naukowców i praktyków.


Zob. link
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/olomoucke-pravnicke-dny-prilakaly-rekordni-pocet-odborniku/