Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo Rynku Finansowego jako Wyzwanie dla Współczesnego Ustawodawcy"

Katedra Prawa Finansowego / Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego WPiA UWM mają zaszczyt zaprosić na 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Prawo Rynku Finansowego jako Wyzwanie dla Współczesnego Ustawodawcy

 Olsztyn 05 marca 2018 toku (poniedziałek)  Aula Cytrynowa 

Założeniem organizatorów jest potwierdzenie iż prawo finansowe powinno obejmować również nowe obszary regulacji. Takim nowym obszarem powoli staje się prawo rynku finansowego. Celem Konferencji jest ukazanie wyzwań jakie stoją przed ustawodawcą w związku z próbą uregulowania nowych zjawisk i konstrukcji pojawiających się na rynku finansowym. 

Szczególnie mile widziane przez organizatorów będą wystąpienia nawiązujące do specyfiki prawa rynku finansowego oraz wyzwań stojących przed ustawodawcą w ujęciu interdyscyplinarnym :

- z  punktu widzenia prawa cywilnego i prawa handlowego

- z  punktu widzenia prawa karnego

- z  punktu widzenia kryminologii

- z  punktu widzenia ekonomii i rachunkowości

- z  punktu widzenia prawa administracyjnego

- z punktu widzenia historii prawa i prawa porównawczego

oraz na przykładzie innych specjalizacji badawczych

 

Opłata konferencyjna wynosi 100,- zł i obejmuje udział w konferencji wraz z publikacją materiałów w pokonferencyjnej publikacji

Opłatę należy dokonywać na konto bankowe UWM :

Nr : 72 1030 1986 2700 0000 2488 0119

Tytułem : Subkonto: 24.880.119-500

 

Zgłoszenia oraz tytuł proponowanego referatu wraz z krótkim abstraktem, należy dokonać w formie mailowej na adres: knprawainwestycyjnego@gmail.com

Termin zgłoszenia oraz wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 20 lutego 2018 roku

Pobierz zaproszenie