Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie – prawa, ochrona, wsparcie”