Odszedł Prof. Grzegorz Białuński

Z wielkim żalem informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie dnia 16 października w wieku 51 lat odszedł Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Kierownik Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej na naszym Wydziale. Straciliśmy wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, lubianego i szanowanego przez studentów, człowieka wielce życzliwego ludziom.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Pana Profesora składają Dziekan, Rada Wydziału i wszyscy pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.