Obóz naukowy w Rzymie

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków rektorskich przeznaczonych na obozy naukowe, studenci Wydziału Prawa i Administracji zrzeszeni w dwóch kołach naukowych (SKNPK i KN Fides) działających przy Katedrze Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego,  mogli wyjechać do Rzymu. Wyjazd odbył się w dniach 22-25 maja 2017 r. Głównym punktem obozu naukowego była kwerenda biblioteczna na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz czynne uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauczanie prawa kanonicznego i wyznaniowego w Polsce i za granicą”. Ponadto w ramach obozu studenci zapoznali się ze strukturą i zadaniami Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. Ważnym punktem wyjazdu było spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas środowej audiencji generalnej.