Międzynarodowa Konferencja "Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji"

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. Wydział Prawa i Administracji UWM wraz z Wydziałem Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku i Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy organizuje międzynarodową konferencję "Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce  i na Słowacji"
miejsce obrad
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych UWM, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 19-300 Ełk