Lokalny Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXII edycję Lokalnego Konkursu Krasomówczego, która odbędzie się 12 marca 2018r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. 

Lokalny Konkurs Krasomówczy stanowi idealną okazję do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego jak i umiejętności autoprezentacji, a także sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej oraz wcielenia się w rolę oskarżyciela lub obrońcy.

Zadanie będzie polegało na wcieleniu się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym lub karnym i wygłoszeniu max 10 minutowej mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego lub karnego (wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego jak i prawnego sprawy).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz będzie miał możliwość wystąpienia na XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej w Poznaniu.

Link do wydarzenia : https://www.facebook.com/events/2071307533148150/

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn