Konkurs na najlepszą w roku akademickim 2016/2017 pracę magisterską - nagroda: 4-dniowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

wraz  z Poseł Parlamentu Europejskiego prof. Barbarą Kudrycką,

ogłasza Konkurs na najlepszą w roku akademickim 2016/2017 pracę magisterską,

której przedmiot dotyczy prawa administracyjnego,

międzynarodowego, praw człowieka, prawa europejskiego,

a także problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej i jej organów.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 15 lipca 2017 r.

Organizatorzy ustanawiają nagrody główne dla dwóch najlepszych prac:

4-dniowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla autora pracy oraz Promotora / Recenzenta.

Regulamin konkursu