Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych organizowana jest przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w konkursie mogą wziać absolwenci wszystkich kierunków studiów, którzy obronili pracę magisterską w latach 2016-2018.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/
www.krakow.rio.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
  2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.