Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece

Rada Programowa miesięcznika „Rejent” oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, dążąc do rozwoju zainteresowania badaniami nad prawem o notariacie oraz prawem prywatnym, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, uprzejmie informuje o:

OGŁOSZENIU I EDYCJI KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą autora.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody oraz wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 października 2021 roku.

Bliższe informacje dotyczące konkursu oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl