Konferencja Międzynarodowa – XIII International Scientific Practical Conference - Criminalistics And Forensic Expertology: Science, Studies, Practice

W dniach 14-16 września 2017 roku w nadmorskim kurorcie na Litwie – Palandze, odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja kryminalistyczna – XIII Międzynarodowa Praktyczna Konferencja Naukowa - Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka. Spotkanie organizowane przez Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne zrzesza kilkudziesięciu reprezentantów zagranicznych ośrodków naukowych, badawczych, laboratoriów kryminalistycznych, organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości,
aby podczas kilkudniowych obrad zaprezentować informacje i doświadczenia na temat tendencji i perspektyw rozwoju w kryminalistyce, strategii, metod i technik prowadzenia spraw kryminalnych, dydaktyki w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej, innowacyjnych rozwiązaniach w zwalczaniu cyberprzestępczości, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.
          Podczas tego międzynarodowego wydarzenia, Katedrę Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowała doktorantka – Pani mgr Katarzyna Ćwik, której wygłoszone w języku angielskim wystąpienie na temat nadinterpretacji przepisów w związku z rejestracją
w kryminalistycznych bazach danych na przykładzie wybranych państw cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oraz zyskało aprobatę przedstawicieli Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, dzięki czemu stało się również wspaniałą okazją do dyskusji. 

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowo-badawczej!